Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

ÁSZF

Szolgáltató: Csoko-Láda Kft.
Képviseli: Mosonyi Csabáné és/vagy Mosonyi Csaba
Székhely: 7630 Pécs, Zsolnay Kulturális Negyed, Csoko-Láda Csokibolt
Adószám: 23797895-2-02
Cégjegyzékszám: 02-09-078510
Telefon: +36 20/315-7773
E-mail: info@csokolada.hu
Csoko-Láda Csokibolt nyitva tartási idő: kedd-vasárnap 10-17 óra

Vevő: aki a honlapon vagy a webáruházban valamilyen szolgáltatást vagy terméket vásárol, és az ÁSZF-et tudomásul veszi, és magára nézve is kötelezőnek fogadja el.

A Szerződési Feltételek Vásárló által történő elfogadása a vásárlás illetve szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. A Feltételek elfogadásának minősül, ha Vásárló a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatást igénybe veszi.

Jelen ÁSZF 2020. november 10-től határozatlan ideig hatályos.

Szolgáltató a www.csokolada.hu címen elérhető webáruházon keresztül elsősorban saját előállítású termékeit kínálja rendelésre, előjegyzésre, illetve megvásárlásra. Ezek mellett esetenként lehetőséget nyújt egyedi termékek, szolgáltatások megrendelésére. A megrendelt temékeket azok természetétől, illetve a Vásárló kérésétől függően és/vagy külön megegyezés alapján Szolgáltató boltjában (7630 Pécs, Zsolnay Kulturális Negyed, Boltok utcája) a Vásárló általi személyes átvétellel, futár általi kézbesítéssel, vagy Szolgáltató illetve vevő által történő kiszállítással juttatjuk el a Vásárlóhoz. A termékeknél megjelenített képek illusztrációk, a valós termékek ezektől esetenként eltérhetnek. A folyamatos termékfejlesztés érdekében az egyes termékek tulajdonságai, összetétele, csomagolása eltérhet a webáruházban feltüntetettektől. A termékek feltüntetett árai az Áfát tartalmazzák, a csomagolás és házhoz szállítás költségeit azonban nem.

Szolgáltató által üzemeltetett szolgáltatás mind belföldről, mind külföldről elérhető. A megrendelt termékről számla készül, melynek tárolása a hatályos jogszabályokban előírt módon és ideig tárolásra kerül. Az adatvédelemmel kapcsolatos egyéb információkat az Adatkezelési nyilatkozat tartalmazza.

Szerződés akkor jön létre, ha a Vásárló a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatást igénybe veszi, ami egyben a jelen Szerződési Feltételek elfogadását jelenti. Megrendelés akkor jön létre, amikor Vásárló a köztes egyeztetések után a megrendelést végső formájában jóváhagyja.

A Vásárló a szolgáltatások ellenértékét a következő módokon teljesítheti:

  • utánvéttel: mely esetben a teljes összeget a termékeket kézbesítő futárnak készpénzben kell kifizetnie, aki ennek fejében átadja Vásárlónak a megrendelt termékeket tartalmazó csomagot vagy csomagokat,
  • személyes átvétel esetében: a Szolgáltató boltjában készpénzzel, vagy bankkártyával

Csoko-Láda a Szolgáltatás szüneteltetésének lehetőségét fenntartja. Erről a honlapon és a webáruházban tájékoztatást ad. Szolgáltató nem felel olyan károkért, amelyek erőhatalom, természeti csapás (vis major), vagy egyéb, a Szolgáltató érdekkörén kívülálló ok, illetve esemény folytán következnek be, amelyekért a Szolgáltató nem tehető felelőssé. Az ellenérték tartalmazza a szolgáltatásnak megfelelő terhelő közterheket, illetve az Általános Forgalmi Adó (ÁFA) -t. Az árváltozás jogát fenntartja.

A Vásárló a Szolgáltatással kapcsolatban észlelt hibákat az info@csokolada.hu e-mail címen jelentheti be. A Szolgáltató a bejelentéseket, panaszokat minden esetben 30 napon belül kivizsgálja, és a vizsgálat eredményéről a bejelentés módjának megfelelően tájékoztatja a Vásárlót. A Szolgáltató a bejelentésekről és panaszokról nyilvántartást vezet. A Szolgáltató a Vásárló által bejelentett, a vizsgálat eredményeként valósnak bizonyult és a Szolgáltató érdekkörében felmerült hiba kijavítása iránt haladéktalanul intézkedik.

A szállítás és csomagolás költsége a Vásárlót terheli (ezt bizonyos esetekben a Szolgáltató átvállalhatja), azonban Szolgáltató vállalja a felelősséget a szállítás pontosságáért és biztonságáért, a szállítás során felmerült károkért. Az esedékes szállítási költséget a megrendelés véglegesítése előtt megjeleníti a Vásárló számára. Szolgáltató vállalja, hogy a megrendelt termékeket az egyeztetett megrendelést követően a megállapodott munkanapon átadja a kiszállítást végző futárszolgálatnak. Amennyiben a feladás készlethiány vagy egyéb ok miatt a megrendelést követő 5. munkanapig nem történik meg, Szolgáltató ennek okáról és a várható kiszállítás idejéről tájékoztatja a Vásárlót.

A Vásárló a szerződéstől a 17/1999 kormányrendeletben foglaltak szerint 8 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat. Vásárló az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. Ha az értékesítő nem a rendeletnek megfelelően tájékoztatja fogyasztót, akkor az elállási jogát az áru átvételének napjától számított három hónapon belül gyakorolhatja. Ha ezen három hónapon belül sor kerül a tájékoztatásra akkor , a fogyasztó számára az elállásra nyitva álló nyolc munkanapos határidő attól a naptól kezdődik, amikor a tájékoztatót kézhez kapta. Az értékesítő köteles a fogyasztó által az áruért vagy szolgáltatásért kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni. A visszatérítés a szállítás költségeire nem vonatkozik. A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A fogyasztót ezenfelül egyéb költség nem terheli. Az értékesítő azonban követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. Fogyasztó nem gyakorolhatja elállási jogát olyan termék értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza vagy gyorsan romlandó. Amennyiben Vásárló elállási jogával kíván élni, azt írásban, levélben vagy e-mailben teheti meg, hivatkozva a termékre és a megrendelés azonosítójára. A visszaküldéssel felmerülő postai költségek a Vásárlót terhelik. Az előzetes megegyezés nélkül, utánvéttel visszaküldött csomagot Szolgáltató nem veszi át.

A Vásárlónak a Szolgáltatás teljesítéséhez szükséges adatokat pontosan kell megadnia. A Vásárlói adatok megadása során megadott téves adatokért, és az azokból adódó károkért Szolgáltató semmilyen formában nem vállal felelősséget, sem a hibás adatokból eredő esetleges téves teljesítésért. A Vásárló kötelessége a szolgáltatás fizetési mód szerinti megfizetése. Személyes átvétel esetén a megfelelő mennyiségű készpénz, vagy az ezt helyettesítő megfelelő bankkártya, utánvétes szállítás esetén pedig a kézbesítő részére történő megfelelő mennyiségű készpénz illetve bankkártyás fizetés biztosítása. Amennyiben a megrendelt szolgáltatás vételárát a Vásárló nem tudja megfizetni, akkor a megrendelt szolgáltatást Szolgáltató törli a rendszerből. A Vásárló vállalja, hogy a megrendelt termékeket átvételkor (futár általi kézbesítéskor még a futár jelenlétében) megvizsgálja, az esetlegesen észlelt sérülésekről jegyzőkönyv felvételét kéri, és erről Szolgáltatót haladéktalanul értesíti. A Vásárló hibájából történt hibás, téves adatbevitelből, megrendelés elírásból származó károkért a Szolgáltató semmilyen felelősséget, visszafizetést, visszatérítést nem vállal. A hibás adatok megadása miatt keletkezett károkért a szolgáltató felelősséget nem vállal, a bejelentett reklamációkat haladéktalanul kivizsgálja és lehetőségeihez mérten kezeli.